Raspored tečajeva

O rasporedu tečajeva ritmike, plesa i klasičnog baleta za male djevojčice balerine roditelji će biti naknadno obavješteni na roditeljskim sastancima i pismeno na oglasnim pločama grupe.

Informacije o rasporedu tečaja na tel. 095/533-0985 ; 098/796-915 i 01/3315-738 (Viktorija Frajman).